2011-03-01

Tankarna

Jag gillar att sitta med min telefon och spela mahjong och stänga ute omvärlden och tänka på annat
- Lotta via iphone 4

Inga kommentarer: